Raadpleging

 • Elke dag kan u een afspraak maken bij een van de artsen. Als u een dringend probleem heeft en de afspraken voor de dag zijn al bezet, mag u altijd bellen zodat u dezelfde dag nog een arts kan zien. 

 • Voor een raadpleging wordt 10 tot 15 minuten gerekend, heeft u meerdere klachten, of komt u met meerdere mensen, gelieve dan een dubbele afspraak te boeken.

Huisbezoeken

 • Om een huisbezoek aan te vragen belt u vóór 12u naar 015 20 87 88. Daarna ligt de dagindeling vast en is het aanvragen voor een huisbezoek enkel nog mogelijk voor dringende problemen.

Bloednames

 • Bloednames kunnen gebeuren op de raadpleging.

 • Bovendien is op maandag- en donderdagochtend tussen 8-9u een prikverpleegkundige aanwezig. U hoeft hiertoe geen afspraak te maken maar heeft wel een laboformulier van uw huisarts nodig. OPGELET: op maandag 26/12/2022 zal er geen prikverpleegkundige aanwezig zijn. 

 • Deze service wordt u aangeboden, zodat uw bloedresultaten bekend zijn bij uw volgend bezoek bij uw huisarts. Op die manier kunnen de resultaten rustig worden besproken en eventuele medicatie aanpassingen meteen worden uitgevoerd. Dit voorkomt fouten, onnodige telefoons en extra bezoeken.

Resultaten

 • Resultaten van laboratoriumonderzoeken kunnen dagelijks telefonisch opgevraagd worden tussen 14 en 15 uur.

 • Voor het resultaat van medische beeldvorming (RX, echo, CT of MRI) vragen we u naar de raadpleging komen.

 • N.B.: uw medisch dossier kan online terug gevonden worden via www.mijngezondheid.belgie.be. U dient zich aan te melden via een EID-kaartlezer of de It's Me app.

 • kies "Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven" of "cozo"

 • kies bovenaan: "Medisch dossier"

 • kies "externe bronnen"

 • kies het vakje "resultaten"

Tarieven

 • De artsen in onze praktijk zijn geconventioneerd. Dit wil zeggen dat zij werken volgens de tarieven die door het RIZIV zijn bepaald. 

 • U kan betalen met bankcontact

 • Voor de raadpleging sportgeneeskunde van dr Robin Vanhoudt wordt een supplement van 5 euro aangerekend op maandag-, dinsdag- en vrijdagavond.

Voorschriften

 • Uw arts schrijft steeds medicatie voor, voor een tijdspanne tot de volgende consultatie. Voorschriften worden dus niet klaargelegd.

 • Verdovende middelen en/of hoge dosissen tranquillizers worden niet voorgeschreven !

Attesten

 • Gelieve voor het invullen van attesten en formulieren steeds op raadpleging te komen.

 • Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid: valse attesten zullen steeds geweigerd worden!​