top of page

Medische check-up

Preventie vormt één van de speerpunten binnen de huisartsgeneeskunde. Daarom worden de 45-plussers uitgenodigd voor een jaarlijkse “check-up”.  Dit kan op een tijdsspanne van 2 consultaties georganiseerd worden.

 

Wat houdt dit precies in?

 

• Een uitgebreide bloedname waarvoor u zich nuchter dient aan te bieden (d.w.z. gedurende minstens 12 uur niets gegeten of gedronken)

 

• Een bepaling van het cardiovasculaire risicoprofiel: wat is uw risico om binnen de komende 10 jaar te sterven aan een hart- of vaatziekte?

 

• Een urine-onderzoek:

◦ hiermee kunnen afwijkingen thv de nieren en urinewegen ontdekt worden

◦ de test gebeurt op een staal vers geloosde urine (bij voorkeur 1e ochtendurine; niet ouder dan 24u)

 

• Een stoelgangsonderzoek:

◦ hiermee kan darmkanker opgespoord worden

◦ de test gebeurt op een vers stoelgangstaal (en zelfs bij voorkeur 3 verschillende stoelgangsstalen). Let op: vóór afname van het staal mag u gedurende 3 dagen géén vlees en vitamine C-preparaten gebruiken!

 

• Uw vaccinatietoestand wordt besproken:

◦ indien u een risico-patiënt bent, wordt jaarlijkse griepvaccinatie aangeraden.

◦ Indien uw laatste tetanusvaccinatie meer dan 10 jaar geleden is, wordt deze herhaald.

 

• Voor vrouwen tussen 25 en 65 jaar: het nemen van een uitstrijkje wordt sterk aanbevolen om baarmoederhalskanker op te sporen.

 

• Voor vrouwen tussen 50 en 70 jaar: een mammografie wordt zeer sterk aangeraden om borstkanker op te sporen.

 

• Indien u rookt, zal uw arts met u bespreken wat de mogelijkheden zijn om te stoppen met roken.

 

• Er zal kort overlopen worden of u een gezond eetpatroon hebt, wat uw alcohol-inname is en of u voldoende fysieke beweging hebt.

 

• Voor hartpatiënten: een jaarlijks ECG ("elektrocardiogram" of "hartfilmpje").

 

• Voor patiënten met COPD ("chronische bronchitis"): een spirometrie ("longfunctie-onderzoek").

bottom of page